39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Transcontinental Airplane to Perform Flights from Tbilisi to Los Angeles and Toronto

Giorgi Kodua Plans to Convey Transcontinental Airplane to Perform Flights from Tbilisi to Los Angeles and Toronto.

For the purpose of shaping Tbilisi as a transportation hub, businessman Giorgi Kodua demands for revising agreement with TAV Georgia.

Arab investors are ready to enter Georgian market with 15 airplanes and launch direct flights to Los Angeles, Toronto and so on, he said. The project requirs additional infrastructure, he said.

“We plan to convey 15 airplanes and we need at least 10 Gates. We plan to convey transcontinental airplane AIRBUS 340 that will fly from Tbilisi to Los Angeles, Toronto, Tokyo, Beijing”, Kodua noted.

To this end, TAV Georgia, a Tbilisi International Airport operator company, should add 5 Gates at Tbilisi Airport or concede unused terminal, where Arab investors will arrange gates, Kodua said.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Loty międzykontynentalne z Tbilisi do Los Angeles i Toronto

Giorgi Kodua planuje przekazanie samolotu międzykontynentalnego do wykonywania lotów z Tbilisi do Los Angeles oraz Toronto.

Celem przekształcenia Tbilisi w transportowy hub, businessman Giorgi Kodua żąda zrewidowania porozumienia zawartego z TAV Georgia.

Arabscy inwestorzy są gotowi wejść na rynek gruziński z 15 samolotami i rozpocząć realizację bezpośrednich lotów do Los Angeles, Toronto oraz innych miast. Jak stwierdził, projekt ten wymaga dodatkowej infrastruktury.

“Planujemy przekazanie 15 samolotów i potrzebujemy co najmniej 10 stanowisk. Planujemy przekazanie międzykontynentalnego samolotu AIRBUS 340, który będzie obsługiwał połączenia z Tbilisi do Los Angeles, Toronto, Tokyo, Pekinu”, stwierdził Kodua.

Ze swojej strony, TAV Georgia, międzynarodowy operator portu lotniczego w Tbilisi powinien dodatkowo otworzyć 5 stanowisk na terenie portu lotniczego w Tbilisi lub otworzyć nieużywany terminal, gdzie arabscy inwestorzy zorganizują stanowiska, powiedział Kodua.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply