39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Export from Georgia increased by $ 220.8 mln

Export from Georgia rose 36.4 percent from a year earlier to USD 220.8 million in March of 2017. Considering January to March exports rose by 30.2 percent to USD 576.5 million. Exports in Georgia averaged 94.77 USD Million from 1995 until 2016, reaching an all time high of 311.74 USD Million in November of 2013 and a record low of 7.09 USD Million in March of 1995.

Georgia’s exports rely on low value added agriculture and mineral products (worth around 72 percent of Georgia’s exports to the European Union in 2010). Georgia’s main exports are metals, motor cars, nuts, fertilizers, wine and mineral water.Georgia’s main export partners are Turkey, Azerbaijan, Canada, Armenia, Ukraine, Bulgaria and the United States.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Eksport z Gruzji wzrósł do 220.8 mln USD

Eksport z Gruzji wzrósł o 36.4 procenta w stosunku do roku poprzedniego i osiągnął poziom 220.8 milionów USD w marcu 2017 roku. W okresie od stycznia do marca eksport wzrósł o 30.2 procenta do poziomu 576.5 mln USD. Średni poziom eksportu z Gruzji w latach 1995-2016 wyniósł 94.77 mln USD, osiągając najwyższy poziom 311.74 mln USD w listopadzie 2013 roku i najniższy na poziomie 7.09 mln USD w marcu 1995 roku.

Eksport z Gruzji jest zdominowany przez towary o niskiej wartości dodanej, jak produkty rolnicze i surowce mineralne (stanowiły one około 72 procent eksportu z Gruzji do Unii Europejskiej w roku 2010). Gruzja eksportuje przede wszystkim metale, silniki samochodowe, orzeszki, nawozy sztuczne, wino oraz wodę mineralną. Główni odbiorcy gruzińskiego eksportu to Turcja, Azerbejdżan, Kanada, Armenia, Ukraina, Bułgaria oraz Stany Zjednoczone.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply