39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Poland Gross Domestic Product Per Capita

The Gross Domestic Product per capita in Poland was last recorded at 14655.20 US dollars in 2015. The GDP per Capita in Poland is equivalent to 116 percent of the world’s average. GDP per capita in Poland averaged 9530.76 USD from 1990 until 2015, reaching an all time high of 14655.20 USD in 2015 and a record low of 5510.63 USD in 1991.

The GDP per capita is obtained by dividing the country’s gross domestic product, adjusted by inflation, by the total population.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

PKB Polski per capita („na głowę”).

PKB Polski per capita w 2015 roku wyniósł 14655.20 USD. PKB Polski per capita stanowi 116 procent średniej światowej. PKB Polski per capita średnio wzrastał od 9530.76 USD w roku 1990 osiągając najwyższy poziom 14655.20 USD w roku 2015, zaś najniższy w wysokości 5510.63 USD w roku 1991.

PKB per capita jest liczony poprzez podzielenie krajowego PKB, skorygowanego o poziom inflacji, przez liczbę ludności danego kraju.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply