39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Imports to Georgia increased by $ 618.4 MLN

Imports to Georgia went up 12 percent from a year earlier to USD 618.4 million in March of 2017. Considering January to March 2017 imports increased by 14.9 percent to USD 1.7 billion. Imports in Georgia averaged 324.66 USD Million from 1995 until 2017, reaching an all time high of 1473.42 USD Million in September of 2016 and a record low of 14.82 USD Million in April of 1995.

Georgia’s main imports are oil, motor cars, pharmaceutical products, wheat and meslin, sugar and electrical equipment. Georgia’s main import partners are Turkey, Ukraine, Azerbaijan, Germany, Russia, the United States and China.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Import do Gruzji osiągnął poziom 618.4 mln USD

Import do Gruzji wzrósł o 12 procent w stosunku do roku poprzedniego i osiągnął poziom 618.4 mln USD w marcu 2017 roku. W okresie od stycznia do marca 2017 roku import wzrósł o 14.9 procenta do poziomu 1.7 mld USD. Średni poziom importu do Gruzji w latach 1995-2017 wyniósł 324.66 mln USD, osiągając najwyższy poziom 1473.42 mln USD we wrześniu 2016 roku oraz najniższy w wysokości 14.82 mln USD w kwietniu 1995 roku.

Gruzja importuje przede wszystkim ropę naftową, pojazdy samochodowe, artykuły farmaceutyczne, pszenicę i meslin, cukier i artykuły elektryczne. Głównymi kierunkami importu są Turcja, Ukraina, Azerbejdżan, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply