39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s total population estimates 3.7 million people

The total population in Georgia was estimated at 3.7 million people in 2015, according to the latest census figures. Looking back, in the year of 1960, Georgia had a population of 3.7 million people.

The population of Georgia represents 0.07 percent of the world´s total population which arguably means that one person in every 1553 people on the planet is a resident of Georgia.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Całkowitą liczbę ludności Gruzji szacuje się na 3,7 mln osób

W roku 2015 oszacowana została całkowita populacja Gruzji na 3.7 milionów mieszkańców, według ostatniego spisu ludności. Historycznie w roku 1960 Gruzja miała 3.7 milionów mieszkańców.

Populacja Gruzji stanowi 0.007 procent populacji światowej co oznacza, że jedna osoba na każde 1553 mieszkańców ziemi jest mieszkańcem Gruzji.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply