39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Iran GDP per capita

The Gross Domestic Product per capita in Iran was last recorded at 5936.54 US dollars in 2014. The GDP per Capita in Iran is equivalent to 47 percent of the world’s average. GDP per capita in Iran averaged 4868.07 USD from 1960 until 2014, reaching an all time high of 8372.61 USD in 1976 and a record low of 2511.00 USD in 1960.

The GDP per capita is obtained by dividing the country’s gross domestic product, adjusted by inflation, by the total population.

 

PKB Iranu per capita (przypadający na głowę mieszkańca)

Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w Iranie został ostatnio zarejestrowany w wysokości 5936,54 dolarów w 2014 r. PKB per capita w Iranie jest równe 47 procent średniej światowej. PKB na jednego mieszkańca w Iranie wynosił średnio 4868,07 USD w okresie od 1960 r. Do 2014 r., Osiągając najwyższy poziom w wysokości 8372,61 USD w 1976 r. I najniższy rekord w wysokości 2511,00 USD w 1960 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PKB przypadający na mieszkańca został policzony poprzez podzielenie dochodu narodowego kraju, z uwzględnieniem siły nabywczej, przez całkowitą ilość mieszkańców.

 

Related Posts

Leave a reply