39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Iran GDP per capita PPP

The Gross Domestic Product per capita in Iran was last recorded at 16507 US dollars in 2014, when adjusted by purchasing power parity (PPP). The GDP per Capita, in Iran, when adjusted by Purchasing Power Parity is equivalent to 93 percent of the world’s average. GDP per capita PPP in Iran averaged 13605.34 USD from 1990 until 2014, reaching an all time high of 17949.20 USD in 2011 and a record low of 10173.70 USD in 1990.

The GDP per capita PPP is obtained by dividing the country’s gross domestic product, adjusted by purchasing power parity, by the total population.

PKB Iranu per capita (przypadający na głowę mieszkańca)

PKB Iranu przypadający na mieszkańca ostatnio odnotowany w 2014 roku wyniósł 16507 USD, z uwzględnieniem siły nabywczej. PKB na mieszkańca w Iranie, z uwzględnieniem siły nabywczej, osiągnął poziom 93 procent średniej światowej. PKB Iranu przypadający na mieszkańca w latach 1990 do 2014 średnio wyniósł 13605.34 USD, w międzyczasie osiągając najwyższe wskazanie wynoszące 17949.20 USD w roku 2011oraz najniższe wskazanie wynoszące 10173.70 USD w roku 1990.

PKB przypadający na mieszkańca został policzony poprzez podzielenie dochodu narodowego kraju, z uwzględnieniem siły nabywczej, przez całkowitą ilość mieszkańców.

W firmie RR Consulting także zauważono duży potencjał Iranu.

Related Posts

Leave a reply