39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Kazakhstan plans to export 450,000 tons of gas oil via Azerbaijan and Georgia

Kazakhstan plans to export over 450,000 tons of gas oil via the new Kuryk port and then through Azerbaijan and Georgia until late 2017, Head of Kazakhstan Railways National Company Kanat Alpysbayev told reporters in Baku.

He made the remarks on the sidelines of the general meeting of the Union of Legal Entities of the “Trans-Caspian International Transport Route” association.

He noted that currently the work is underway to expand the line of cargoes transported through the port of Kuryk, and first of all, the export of goods from Kazakhstan is being considered.

Also, the opportunities for the transportation of transit cargo, for example, raw sugar, in the volume of over 150,000-200,000 tons back to Uzbekistan before the end of the year through the Kuryk port are being worked out, he added.

Alpysbayev said that more than 15,000 tons of cargoes have been transported through the port of Kuryk so far.

“Until the end of the year, it is planned to transport about one million tons of cargoes in all directions,” he said.

The first cargo arrived at the Baku International Sea Trade Port from Kazakhstan’s new port Kuryk in Alat on March 25, 2017.

The Kuryk port with a total area of 40 hectares is located on the Trans-Caspian international transport route, which is of great importance for handling the cargo going via this route.

Kazachstan planuje wyeksportować 450.000 ton ropy naftowej poprzez Azerbejdżan i Gruzję

Kazachstan planuje wyeksportować ponad 450.000 ton ropy naftowej poprzez nowy port Kuryk, a następnie poprzez Azerbejdżan i Gruzję do końca 2017 roku, powiedział reporterom w Baku Szef Narodowej Kazachskiej Kompanii Kolejowej Kanat Alpysbayev.

Udzielił wywiadu w związku z ogólnym spotkaniem zgromadzenia przedstawicieli Unii Podmiotów Prawnych “Trans-Kaspijskiej Międzynarodowej Trasy Transportowej”.

Zauważył, że aktualnie prowadzone są prace zmierzające do przedłużenia linii transportowej towarów poprzez port Kuryk, oraz przede wszystkim rozważany jest eksport towarów z Kazachstanu.

Także dodał, że analizowane są możliwości transport tranzytowego towarów, na przykład, cukru surowego w ilości przekraczającej 150.000-200.000 ton do Uzbekistanu do końca bieżącego roku poprzez port Kuryk.

Ponad 15.000 ton towarów zostało przetransportowane dotychczas poprzez port Kuryk. “Planuje się, że do końca bieżącego roku przetransportuje się około miliona ton towarów we wszystkich kierunkach,”  powiedział Alpysbayev.

Pierwszy transport przybył do Międzynarodowego Portu Morskiego w Baku poprzez nowy Kazachski port Kuryk w Alat dnia 25 marca 2017 roku. Port Kuryk o całkowitej powierzchni 40 hektarów znajduje się na międzynarodowej Trans-Kaspijskiej trasie transportowej, o wielkim znaczeniu dla transport towarów tą trasą.

RR Consulting zapewni pomoc wszystkim firmom i przedsiębiorcom, którzy chcieliby skorzystać z tej drogi transportu poprzez Gruzję.

 

Related Posts

Leave a reply