39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s Trade Turnover Rose by 15% with EU, by 40% – with CIS

In January-February 2017 Georgia’s foreign trade turnover with EU countries made up 375 million USD, up 15% year on year, including exports marked 102 million USD, up 31% year on year, and imports totaled 274 million USD, up 10% year on year.

According to Geostat, ratio of these countries in Georgia’s total foreign trade turnover made up 26%, including 29% in exports and 26% in imports (27%, 28% and 27% in January-February 2016). Trade deficit with EU member countries constituted 24% (26% in January-February 2016).

Georgia’s foreign trade turnover with CIS countries totaled 497 million USD, up 40% compared to January 2016, including exports made up 129 million USD, up 75% and imports marked 367 million USD, up 31%. Ratio of CIS countries in Georgia’s total foreign trade turnover made up 35%, including 36% in exports and 34% in imports (29%, 26% and 30% in January-February 2016). In January-February 2017 trade deficit with CIS member countries made up 33% (32% in January-February 2016).

Obroty handlowe Gruzji wzrosły o 15% w przypadku krajów UE i o 40% – w przypadku krajów WNP

W styczniu-lutym 2017 r obroty handlowe Gruzji z krajami UE wyniosły 375 mln USD, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym eksport wyniósł 102 mln USD, co oznacza wzrost o 31% w stosunku rok do roku, a import wyniósł 274 mln USD, co oznacza wzrost o 10% w stosunku rok do roku.

Według Geostat udział tych krajów w stosunku do całkowitego obrotu handlowego Gruzji wyniósł 26%, w tym 29% w eksporcie i 26% w imporcie (27%, 28% i 27% w okresie styczeń-luty 2016). Deficyt handlowy z państwami członkowskimi UE wynosił 24% (26% w okresie styczeń-luty 2016 r.).

Obroty w handlu zagranicznym Gruzji z krajami WNP wyniosły 497 milionów USD, czyli o 40% więcej niż w styczniu 2016 r., W tym eksport wyniósł 129 milionów USD, co stanowi 75%, a import wyniósł 367 milionów USD, co oznacza wzrost o 31%. Stosunek wymiany handlowej krajów WNP do całkowitego obrotu w handlu zagranicznym Gruzji wyniósł 35%, w tym 36% w eksporcie i 34% w imporcie (29%, 26% i 30% w okresie styczeń-luty 2016). W okresie styczeń-luty 2017 roku, deficyt handlowy z krajami członkowskimi WNP wynosił 33% (32% w okresie styczeń-luty 2016 r).

Działania RR Consulting mają na celu ułatwić wymianę handlową w eksporcie do Gruzji jak i w prowadzeniu biznesu w Gruzji.

 

Related Posts

Leave a reply