39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The volume of investments in Georgia amounted to $1.645 billion

In 2016, most of investments were implemented in Transport and Communication sector. According to the preliminary statistics of National Statistics Office of Georgia, $645 million was invested in this sector which is 39% of all foreign investments. 

Energy Sector is on the second place with the volume of investments $203 million, Construction sector on the third place with $163 million. Finance sector is fourth with $136 million  and Industry on the fifth place with $120 million.

According to Geostat, 2016 was a good year for investments. Preliminary statistics revealed that the volume of investments in 2016 amounted to $1.645 billion.

Wielkość inwestycji w Gruzji wyniosła 1,645 mld USD

Większość inwestycji w 2016 roku została ulokowana w branży transportowej i komunikacyjnej. Według wstępnych statystyk Narodowego Urzędu Statystycznego Gruzji, 645 mln USD zainwestowano właśnie w tym sektorze, który stanowi 39% wszystkich inwestycji zagranicznych.

Sektor energetyczny jest na drugim miejscu z wielkością inwestycji rzędu 203 mln USD. Sektor budowlany plasuje się na trzecim miejscu ze 163 milionami dolarów. Następnie na  czwartym miejscu jest bankowość ze 136 milionami USD, a na piątym miejscu przemysł ze 120 milionami USD.

Według Geostat-u rok 2016 był dobrym rokiem dla inwestycji. Wstępne statystyki wykazały, że wielkość inwestycji w 2016 roku wyniosły łącznie 1,645 mld USD.

RR Consulting poprzez bieżącą działalność i swoją aktywność na platformie internetowej www.rrtrade.eu pragnie przyczynić się do wzrostu inwestycji w Gruzji, w kolejnych latach.

Related Posts

Leave a reply