39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Poland GDP Growth Rate

Poland’s economy advanced 1.7 percent on quarter in the fourth quarter of 2016, following an upwardly revised 0.4 percent expansion in the previous period and above market expectations of 1.4 percent, according to preliminary estimates. It was the strongest growth since the fourth quarter of 2007.

The GDP expanded 2.7 percent, compared to 2.5 percent growth in the third quarter of 2016, above market estimates of 2.5 percent. GDP Growth Rate in Poland averaged 0.98 percent from 1995 until 2016, reaching an all-time high of 6.10 percent in the first quarter of 1997 and a record low of -3.10 percent in the fourth quarter of 1996.

Poland’s economy advanced 0.2 percent on quarter in the third quarter of 2016, following 0.8 percent growth in the previous period and in line with preliminary estimates. 

The growth was mainly driven by household spending (+1.4 percent vs +0.8 percent in Q2) and public consumption (+1.1 percent vs +0.7 percent). In contrast, gross fixed capital formation contracted 2.4 percent, following a 1.7 percent decline in the previous period.

The net trade contributed negatively, as exports fell 0.4 percent (+3.1 percent in Q2) while imports declined at a slower 0.1 percent (+2.7 percent in Q2).

The GDP expanded 2.5 percent, compared to 3.1 percent growth in the second quarter of 2016, the weakest growth since the third quarter of 2013.

Wzrósł polski PKB

W czwartym kwartale 2016 roku gospodarka Państwa Polskiego osiągneła wzrost o wysokości 1,7%, podążając za wcześniej założoną ekspansją o, 4% w poprzednim okresie oraz powyżej 1,4 % na podstawie wcześniejszych przewidywań. Był to najwyższy wzrost od czwartego kwartału roku 2017.

Produkt krajowy brutto wzrósł o 2.7%, porównując do przyrostu o 2,5% w kwartale trzecim roku 2016, co było wynikiem przewyższającym szacunki, że nastąpi wzrost o 2,5%. W latach 1995 – 2016 średni wzrost PKB w Polsce wynosił 0,98%, osiągając rekordowy wynik w pierwszym kwartale 1997 roku w wysokości 6,1% oraz zanotowano najgorszy wynik w czwartym kwartale roku 1996 w wysokości -3,1%.

W trzecim kwartale roku 2016 PKB Polski wzrósł o 0,2%, podążając za 0,8% wzrostem we wcześniejszym okresie oraz pozostając w zgodzie ze wcześniejszymi przewidywaniami.

Wzrost PKB bazował głównie na branży nieruchomości (+1,4% vs +0,8% w Q2) oraz środkach publicznych (+1.1% vs 0.7%). Dla porównania, zakontraktowane środki trwałe brutto zanotowały 2.4% podążając za obniżeniem o 1.7% we wcześniejszym okresie.

Wartość wymian netto była negatywna, ponieważ eksport zmalał o 0.4% (+3.1% w Q2) gdzie jednocześnie import malał wolno o 0.1% (+2.7% w Q2).

PKB wzrósł 2.5% porównując do wzrostu odnotowanego w drugim kwartale roku 2016 w wysokości 3.1%, który okazał się najmniejszym odnotowanym wzrostem od Q3 roku 2013.

 

 

Related Posts

Leave a reply