39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Imports to Georgia increased in 2017

Imports to Georgia increased by 15 percent to $474.4 million in January 2017 from $410.8 million the same month a year ago.

Imports in Georgia averaged 321.52 USD Million from 1995 until 2016, reaching an all time high of 1473.42 USD Million in September of 2016 and a record low of 14.82 USD Million in April of 1995.

 

Georgia’s main imports are oil, motor cars, pharmaceutical products, wheat and meslin, sugar and electrical equipment. Georgia’s main import partners are Turkey, Ukraine, Azerbaijan, Germany, Russia, the United States and China.

W 2017 roku wzrósł import do Gruzji.

Import do Gruzji wzrósł o 15%  i osiągnął wartość 474,4 mln USD w styczniu 2017 roku , w porównaniu do kwoty 410,8 mln w tym samym miesiącu w ubiegłym roku .

Uśredniony import do Gruzji za okres od 1995 roku do 2016 roku wynosi 321,52 mln USD.

W tym czasie zanotowano najwyższą wartość importu we wrześniu 2016 roku, który wyniósł 1 473,42 mln USD i rekordowo niski poziom 14,82 mln USD w kwietniu 1995 roku.

Głównymi towarami importowanymi do Gruzji są; olej, samochody, wyroby farmaceutyczne, pszenica, żyto, cukier i urządzenia elektryczne.

Głównymi partnerami handlowymi, importującymi do Gruzji są następujące kraje; Turcja, Ukraina, Azerbejdżan, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny.

RR Consulting pragnie pomagać wszystkim firmom, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji poprzez portal www.rrtrade.eu

 

Related Posts

Leave a reply