39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Exports from Georgia increased in 2017

Exports from Georgia increased by 45 percent to $176.8 million in January 2017 from $122.2 million the same month a year ago.

Exports in Georgia averaged 94.77 USD Million from 1995 until 2016, reaching an all time high of 311.74 USD Million in November of 2013 and a record low of 7.09 USD Million in March of 1995.

 

Georgia’s exports rely on low value added agriculture and mineral products. Georgia’s main exports are metals, motor cars, nuts, fertilizers, wine and mineral water.Georgia’s main export partners are Turkey, Azerbaijan, Canada, Armenia, Ukraine, Bulgaria and the United States.

Wzrost eksportu z Gruzji w roku 2017

W styczniu roku 2017 wartość eksportu z Gruzji wzrosła o 45% do 176.8 mln USD z 122.2 mln USD względem tego samego miesiąca rok wcześniej.

Średnia wartość eksportu w Gruzji wynosiła 94.77 mln USD w latach 1995-2016, w najwyższym punkcie osiągając 311.74 mln USD w listopadzie roku 2013 oraz najniższy w marcu roku 1995, który okazał się najsłabszym i wyniósł 7.09 mln USD. Eksport w Gruzji oparty jest na wartości dodanej w rolnictwie oraz produktach mineralnych. Głównymi elementami eksportowanymi z Gruzji są: metale, samochody, śruby, nawozy, wino oraz woda mineralna. Głównymi partnerami są Turcja, Azerbejdżan, Kanada, Armenia, Ukraina, Bułgaria i Stany Zjednoczone.

RR Consulting poprzez platformę RR Trade może pomoc w kontaktach handlowych z Gruzją.

 

Related Posts

Leave a reply