39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Consumer Price Index (CPI)

Georgian Consumer Price Index CPI  increased to 122.6 Index Points in January of 2017 from 119 Index Points in December of 2016.

Consumer Price Index CPI in Georgia averaged 86.60 Index Points from 2000 until 2016, reaching an all time high of 119 Index Points in December of 2016 and a record low of 51.80 Index Points in July of 2000.

 

In Georgia, the Consumer Price Index or CPI measures changes in the prices paid by consumers for a basket of goods and services.

Indeks Cen Gruzińskich Konsumentów (CPI)

 Indeks Cen Gruzińskich Konsumentów CPI wzrósł ze 119 punktów indeksowych, z danych za grudzień 2016 roku, do 122,6 punktów indeksowych według danych za styczeń 2017 roku.

Indeks Cen Konsumentów CPI w Gruzji uśredniony na wysokości 86.60 punktów za okres od 2000 do 2016 roku, osiągnął w tym czasie wysoki wynik 119 punkty w grudniu 2016 roku i rekordowo niski poziomu 51.80 punktów w lipcu 2000 roku.

W Gruzji, Indeks Cen Konsumentów czyli CPI mierzy zmiany w cenach płaconych przez konsumentów w obrębie koszyka towarów i usług.

 

Related Posts

Leave a reply