39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

 

GEORGIA HAS EXPORTED 2M BOTTLES OF WINE TO POLAND

Georgia has exported over 45 million bottles of wine to 53 countries in the first 11 months of 2016, bringing $104 million back into the economy.

Meanwhile in the reporting period Georgia exported more than eight million bottles of Georgia-made brandy.  Georgia has exported 8,952,795 bottles of brandy to 17 countries in the first 11 months of this year.

In total Georgia earned $175.2 million by exporting wine, brandy, Chacha and all alcoholic beverages.

GRUZJA WYEKSPORTUJE  2 MLN BUTELEK WINA DO POLSKI

Georgia wyeksportowała ponad 45 milionów butelek wina do 53 krajów w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2016 roku, zarabiając 104 mln USD, które trafiło z powrotem do gospodarki.

Także w tym okresie sprawozdawczym Gruzja wyeksportował ponad osiem milionów butelek, robionej w Gruzji brandy. Gruzja wyeksportowała  8,952,795 butelki brandy do 17 krajów, w ciągu pierwszych 11 miesięcy tego roku.

W sumie Gruzja zarobił 175,2 mln USD za eksportu wina, brandy, Chacha i wszystkich innych napojów alkoholowych.

 

BADAGONI WILL EXPORT WINE TO USA IN 2017

Badagoni strong drinks manufacturing company plans to launch wine exports to the USA in 2017.

“We were getting ready for this period and developing this product. This is GAU 5 – new line. This is a new brand and this is wine of 5 tipes, including 2 red and one white wine varieties,” Giorgi Salakaia said.

The company will enter the US market stage by stage and strengthen positions in 2018-2019, he said. Currently, the company has not determined an exact volume of exports for the US market, Salakaia noted.

Firma BADAGONI będzie eksportować wino do USA w 2017 roku.

Firma w Gruzji Badagoni produkująca napoje alkoholowe, planuje uruchomienie eksportu wina do USA w 2017 roku.

“Szykowaliśmy się do tego eksportu i przygotowaliśmy nowy produkt. To GAU 5 – nowy gatunek. Jest to nowa marka i są to wina 5-ciu rodzajów, w tym 2 czerwone i jedna odmian z winorośli białych ”  powiedział Giorgi Salakaia.

Kiedy już firma wejdzie na rynku amerykańskim, chce wzmocnić swoją pozycji w kolejnych latach 2018-2019. Aktualnie firma jeszcze nie ustaliła dokładnej wielkości eksportu na rynek amerykański, odpowiedział Salakaia.

Related Posts

Leave a reply