39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

“Agro/Food/Drink/Tech” Exhibition at Expo Georgia

16th International Exhibition for Agro, Food and Drink Products, Packaging and Processing Equipment was held at Expo Georgia. There were more than 150 companies from 12 countries presented this year. Many Polish companies were also participated in Expo.

expo

RRConsulting was presenting its new webpage project RRTrade, tailored for the companies interested in business expansion. Through RR Trade’s platform you can find products, suppliers and buyers quickly and efficiently.

_dsc0073For 16 years of its existence AGRO FOOD DRINK TECH EXPO became a well-established and recognized event, with long tradition and growing dynamics it attracts large number of professional local and international visitors, buyers, high-quality experts and government support and offers its participants the best opportunity to launch new products and services on emerging Caucasian Market.

This year we estimate that around thousand of visitors attend the exhibition among them are government officials, corporate and private buyers, regional and international guests and individual farmers from different regions of Georgia.

RRConsulting was invited by the Embassy of Republic of Poland in Tbilisi. We are thankful for the invitation.

 

“Agro / Produkty Spożywcze / Napoje / Technika” Wystawa Expo w Gruzji

16-ta Międzynarodowa Wystawa Agro, na której prezentowano; produkty spożywcze, napoje, opakowania i sprzęt do przetwórstwa produktów spożywczych odbyła się w ramach Expo Gruzja. W tym roku zaprezentowało się ponad 150 firm z 12 krajów. Również wiele polskich firm brało udział w Expo.

RRConsulting prezentował swój nowy projekt –  platformę internetową RR Trade, dedykowaną dla przedsiębiorców mających na celu biznes w Gruzji. Poprzez platformę RR Trade można znaleźć produkty, dostawców i nabywców bardzo szybko i sprawnie.

W ciągu 16 lat swego istnienia AGRO FOOD DRINK TECH EXPO stały się ugruntowanym i uznanym wydarzeniem, z długą tradycją. Targi w Gruzji poprze rozwijającą się, dynamiczną działalność przyciągają dużą liczbę profesjonalnych lokalnych i międzynarodowych gości, odbiorców, specjalistów wysokiej klasy i przy wsparcia ze strony rządu, oferują swoim uczestnikom najlepsza okazja do uruchomienia nowych produktów i usług na wschodzącym kaukaskim rynku.

W tym roku szacujemy, że około tysiąca zwiedzających uczestniczyło w zwiedzaniu wystawy, są wśród nich urzędnicy państwowi, odbiorcy korporacyjni i prywatni, regionalni i międzynarodowi goście i indywidualni rolnicy z różnych regionów Gruzji.

RRConsulting został zaproszony przez Ambasadę RP w Tbilisi. Jesteśmy wdzięczni za to zaproszenie.

Related Posts

Leave a reply