39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

RRConsulting na XX Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku

untitled-designDnia 24 października wzięliśmy udział w XX Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad pół tysiąca przedsiębiorców z Polski i Białorusi. Gośćmi honorowi spotkania byli wicepremierzy Polski i Białorusi – Pan Mateusz Morawiec

ki, Pan Michaił Rusy oraz Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi Pan Michaił Miasnikowicz. Uczestnicy spotkania zadeklarowali szerokie wsparcie władz Polski i Białorusi dla biznesu.

Przed samym forum wicepremier Morawiecki podczas spotkania bezpośredniego rozmawiał z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką.

Znaczący wzrost dwustronnych obrotów handlowych pomiędzy Polską a Białorusią w ciągu dwóch dekad z 400 milionów dolarów do 3 miliardów ( o 10 procent rok do roku) podkreślił Kazimierz Zdunowski, szef Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Premier M. Morawiecki zaznaczył, że ze względu na położenie geograficzne oraz sytuację polityczną Polska i Białoruś “mogą być znakomitymi partnerami w tranzycie i w handlu z ogromnymi obszarami gospodarczymi”.

20161024_115236Podkreślono, że Polska może pomóc Białorusi wchodzić na rynki unijne, zaś Białoruś Polsce – na rynki Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Wicepremier Rusy przytoczył słowa polskiego rozmówcy o tym, że granica polsko-białoruska jest “bramą Zachód-Wschód i Wschód-Zachód”.

Podsumowując obrady komisji, Rusy oświadczył, że dotyczyły one 15 bloków współpracy; “przeanalizowano wszystkie możliwe kierunki: przemysł, budownictwo, przetwórstwo ropy naftowej, budowę maszyn, budownictwo”.

W trakcie polsko-białoruskiego Forum parafowane zostały dokumenty regulujące współpracę pomiędzy obydwoma krajami. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się prace w ramach trzech sesji:

  • Współpraca międzyregionalna i rozwój regionalny
  • Stworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego. Zalety i ryzyka.
  • Warunki prowadzenia biznesu. Otwarta gospodarka i ochrona rynku.

Sesje zakończyły się ożywioną dyskusją w trakcie, których zgłaszano lokalne potrzeby i kłopoty związane z realizacją działań 20161024_114324biznesowych. Po podsumowaniu wyników, wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczyste przyjęcie, które było także możliwością do prowadzenia kuluarowych dyskusji pomiędzy uczestnikami.

Należy podkreślić bardzo dobrą organizację całego Forum i bardzo życzliwe przyjęcie ze strony gospodarzy.

Celem naszej obecności na forum było zacieśnienie kontaktów RRconsulting z partnerami na Białorusi, wymiana doświadczeń oraz prezentacja naszego portalu dedykowanego przedsiębiorcom ( www.rrtrade.eu) podczas bezpośrednich rozmów i sesji kuluarowych.

Na podstawie opinii i klimatu rozmów wnioskujemy, że ponadnarodowa inicjatywa dedykowana dla biznesu ( RR Trade) w połączniu z wysokiej, jakości usługami konsultingowymi ( www.rrcinsulting.eu ) stanowią atrakcyjne rozwiązanie biznesowe.

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia w Polsce i Gruzji w najbliższej przyszłości pozwolą na realizację projektów z naszymi partnerami na Białorusi.20161024_091440

 

Na zdjęciach: za stołem Prezydialnym siedzą od lewej:

Kazimierz Zdunowski – szef Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Mateusz Morawiecki – wicepremier Rządu RP

Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi Michaił Miasnikowicz

Michaił Rusy – Wicepremier Republiki Białorusi

Pojedyncze zdjęcia – wystąpienia poszczególnych polityków

Inne zdjęcia przy stole prezydialnym – podpisanie umów międzypaństwowych przez przedstawicieli biznesu.

Zdjęcia z owalnych sali – praca w ramach sesji.

 

Related Posts

Leave a reply