39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

RRtrade na Białorusi

W środę, 12 października, odbyliśmy wizytę w Polsko – Białoruskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej w Warszawie (przy ul. Kopernika 30/617). W trakcie spotkania rozmawialiśmy m.in. z prezesem Izby, Panem Kazimierzem Zdunowskim. Platformaizba-handlowa RRtrade i jej funkcjonalności spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony Izby. 24 października będziemy obecni na Białorusko-Polskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku. Od dzisiaj regularnie będziemy spotykać się z delegacjami firm białoruskich w Polsce, a także uczestniczyć w polskich misjach gospodarczych na Białorusi. Celem naszych spotkań będzie zachęcanie firm białoruskich do korzystania z portalu RRtrade, który jest doskonałą okazją do promocji własnego biznesu i ekspansji na inne rynki.

Strona internetowa portalu RRtrade: www.rrtrade.eu
Strona internetowa Polsko Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej: www.pbihp.pl

Poniżej prezentujemy także zaproszenie do udziału w Białorusko-Polskim Forum Gospodarczym w Mińsku. Zachęcamy do udziału.RRTrade - logo newBiałorusko-Polskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2016”

24 października 2016 r., Mińsk

Zapraszamy przedstawicieli białoruskich i polskich przedsiębiorstw i organizacji wziąć udział w Białorusko-Polskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016”, który odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. w Mińsku na Białorusi.

Impreza stała się już tradycyjną i odbywa się w celu rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej, a także aktywacji powiązań kooperacyjnych w różnych sektorach gospodarki.

Posiedzenie plenarne Forum będzie zawierać trzy panele tematyczne:

  • „Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty: doświadczenie i perspektywy współpracy międzynarodowej”;
  • „Warunki rozwoju polsko-białoruskiej współpracy w przemyśle drzewnym i produkcji mebli. Współpraca technologiczna i wspólne projekty”;
  • „Innowacyjne technologii w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Doświadczenie białoruskich i zagranicznych partnerów. Perspektywy rozwoju”.

Podczas Forum zaplanowano przeprowadzenie Giełdy Kooperacyjnej między białoruskimi i polskimi przedsiębiorcami.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Osoba upoważniona do kontaktu w Białoruskiej Izbie Gospodarczej (Белорусская торгово-промышленная палата) – IVANOVA Irina (Иванова Ирина Владимировна),

tel. +375 17 290 72 58, fax +375 17 237 79 71, e-mail: irinavi@cci.by.

 

Rejestracja polskich przedsiębiorców do udziału w Białorusko-Polskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016” możliwa jest przez Polsko-Białoruską Izbę Handlową Przemysłową w Warszawie, numer do kontaktu: tel. 22 828 51 01

 

Related Posts

Leave a reply