39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRNews ENG/PL

Georgia Signs Free Trade Agreement with EFTA Member States

Georgia signed free trade agreement with the European Free Trade Association (EFTA) in Switzerland on June 27.

The EFTA consists of four member states – Switzerland, Lichtenshtein, Norway and Iceland, who are not the EU members.

Two years after signing its Association Agreement (AA) with its Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) deal with the European Union (EU), Georgia is now benefiting from a new free trade agreement with the European Free Trade Association (EFTA).საქართველო

Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein – combining 14 million consumers with high purchasing power – opened their markets to Georgia when the free trade deal came into play yesterday.

Thanks to the agreement signed on June 27 in Switzerland’s capital Bern, Georgian goods will now be exported without tariff and non-tariff barriers to EFTA member nations, which encompasses Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein.

In 2015, total merchandise trade between the EFTA states and Georgia was valued at USD 53.3 million, with EFTA’s exports to Georgia amounting to USD 49.4 million and exports from Georgia to the EFTA states reaching USD 3.9 million.

EFTA’s key exports to Georgia were pharmaceuticals, fish and watches while Georgia’s exports to EFTA mainly consisted of apparel and hazelnuts.

The agreement included the following:

 • Trade with goods and services;
 • Sanitary and phytosanitary measures;
 • Technical barriers to trade;
 • Rules of origin, trade promotion and cooperation in customs matters;
 • Investments;
 • Intellectual property rights;
 • Public procurement;
 • Competition;
 • Trade protection measures and sustainable development.

The talks between the parties began in September 2015 with negotiations successfully completed on 26 February, 2016. The free trade agreement will enter into force after completion of the necessary internal procedures for ratification by the parties.

Georgia’s PM noted this year the country celebrated 25 years of independence and highlighted Georgia’s recent achievements in the trade sector.

Georgia has a DCFTA deal with the EU, free trade with Turkey and the Commonwealth of Independent States (CIS), a preferential export regime (GSP) with the United States (US), Canada, Japan – said Kvirikashvili.

Currently Georgia enjoys free trade with markets that cater to more than 800 million people, including the EU, CIS and Turkey. The Georgian Government has also started free trade talks with China. (previously on http://rrconsulting.eu/index.php/2016/04/26/what-is-going-on-in-georgia-01/)

Georgian Peach Exports Grow

Georgia has exported 492 tons of peach from June 1, 2016 to June 28, 2016, up from 52 tons as compared to the same period of 2015.

Peach is mainly exported to:

 • Russian Federation (61%),
 • Azerbaijan (25%),
 • Kazakhstan (11%)
 • Meanwhile, Armenia and Ukraine and local market. Figures showed about 5,000 tonnes of peaches were sold this month in Georgia.

To support the local peach harvest, a special group of representatives of phytosanitary and customs services operate at the office of the National Food Agency of the Agriculture Ministry in Gurjaani, in Georgia’s Kakheti region, to help farmers prepare all necessary documents needed during the harves, processing or export periods.

Georgia is enjoying a record harvest of wheat, rye, barley and other grain, reports Georgia’s Ministry of Agriculture. This year four tonnes of grain was expected to be harvested off each hectare of crops, which was double the amount grown in 2015, said the Ministry. This year’s harvest will undergo stringent testing to ensure it is of the highest quality.

Georgian Mineral Water Exported To Afghanistan and South Korea

Mineral waters producing company Tskali Margebeli whose most famous brands are Nabeghlavi and Bakhmaro, plans to maintain stable growing tendencies in domestic and foreign markets in 2016. Currently the company collaborates with US Defence Logistics Agency as well as North-Atlantic Alliance to supply the military personnel serving in Afghanistan with Nabeghlavi mineral water.

Our company provides huge job to expand the exports markets. Nabeghlavi exports grow in EU, USA and Turkey markets. Despite certain problems in the CIS space, our sales are increasing in certain countries of this space anyway. We have already established contacts with Korea. We also plan to enter the Japanese and Chinese markets – Tskali Margebeli exports manager Levan Chikovani said.

The company is also building a new plant that will be unveiled at the end of 2016. The plant will manufacture various sorts of lemonade, cold tea and cold coffee.

Gruzja podpisała umowę o wolnym handlu z państwami członkowskimi EFTA

Gruziński premier, Giorgi Kwirikaszwili, podczas oficjalnej wizyty w Szwajcarii, dnia 27 czerwca 2016 r., podpisał umowę o wolnym handlu z państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA, ang. European Free Trade Association). Państwami partycypującymi w organizacji EFTA są: Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Lichtenstein. Niniejsze państwa nie należą do Unii Europejskiej. W związku z tym, niniejsza umowa jest dopełnieniem współpracy handlowej Gruzji z państwami europejskimi, po tym jak dwa lata temu został podpisany układ o stowarzyszeniu (AA, ang. Association Agreement) wraz z pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu (DCFTA, ang. Deep and Comprehensive Free Trade Area) pomiędzy Unią Europejską a Gruzją.

Państwa EFTA otwierają 14 mln rynek konsumentów na towary sprzedawane przez Gruzję, które będą eksportowane bez taryfowych i pozataryfowych barier.

W 2015 roku łączna wartość handlu towarami pomiędzy Gruzją a państwami członkowskimi EFTA wyniosła ok. 53,3 mln USD, przy eksporcie EFTA do Gruzji w wysokości ok. 49,4 mln USD, a eksporcie Gruzji do państw EFTA w wysokości ok. 3,9 mln USD.

Najważniejszymi towarami w eksporcie z obszaru EFTA do Gruzji były farmaceutyki, ryby oraz zegarki, podczas, gdy eksport z Gruzji do państw EFTA opierał się w 2015 roku głównie na odzieży oraz orzechach laskowych.

Umowa sporządzona pomiędzy państwami członkowskimi EFTA a Gruzją obejmuje następujące dziedziny:

 • handel towarów i usług,
 • środki sanitarne i fitosanitarne,
 • bariery techniczne w handlu,
 • współpraca w zakresie regulacji, ułatwień handlowych i celnych,
 • inwestycje,
 • prawo własności intelektualnej,
 • zamówienia publiczne,
 • konkurencja
 • środki ochrony handlu i zrównoważonego rozwoju.

Rozmowy między stronami rozpoczęły się we wrześniu 2015 roku. Zakończyły się powodzeniem 26 lutego 2016 roku. Umowa wejdzie w życie po zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do jej ratyfikacji przez zainteresowane strony.

Podczas podpisania umowy premier Gruzji zaznaczył, iż jego kraj obchodzi w tym roku 25-lecie niepodległości i podkreślił osiągnięcia Gruzji w owym okresie w dziedzinie handlu.

Gruzja posiada umowę DCFTA z Unią Europejską, umowę o wolnym handlu z Turcją oraz Wspólnotą Niepodległych Państwa (CIS, ang. Commonwealth of Independent States), preferencyjny system eksportu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, Kanadą oraz Japonią – powiedział Kwirikaszwili.

Obecnie Gruzja ze względu na umowy o wolnym handlu może eksportować swoje produkty na rynki ponad 800 mln ludzi. Warto wspomnieć, iż Gruzja prowadzi rozmowy z Chinami o umowie o wolnym handlu, które powinny zakończyć się do końca 2016 roku. Wcześniej na ten temat w: http://rrconsulting.eu/index.php/2016/04/26/umowa-o-wolnym-handlu-miedzy-gruzja-a-chinami/

 

Wzrost eksportu gruzińskich brzoskwiń

Gruzja w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku wyeksportowała 492 tony brzoskwiń. W tożsamym okresie w 2015 roku ilość sprzedanych brzoskwiń wyniosła 52 tony.

Brzoskwinie są eksportowane głównie do:

 • Rosji (61 proc.),
 • Azerbejdżanu (25 proc.),
 • Kazachstanu (11 proc.),
 • Ponadto do Armenii i Ukrainy oraz 5 ton brzoskwiń zostało sprzedanym na rynku wewnętrznym.

W celu wsparcia lokalnych rolników w biurze Państwowej Agencji Żywności gruzińskiego Ministerstwa Rolnictwa w Gurdżaani (region Kachetia) powstała specjalna grupa, złożona z przedstawicieli służb fitosanitarnych i celnych, wspomagająca przygotowywanie i uzupełnianie niezbędnych dokumentów związanych z przetwórstwem jak i możliwością podjęcia eksportu brzoskwiń.

Oprócz rekordowego okresu zbiorów brzoskwiń, Ministerstwo Rolnictwa Gruzji informuje, iż gruziński rolnicy zbierają bardzo duże żniwa zbóż, w tym pszenicy, żyta, jęczmienia. Ministerstwo podaje, iż z każdego hektara upraw spodziewa się cztery tony zboża. Owa wartość jest dwukrotnie wyższa niż w 2015 roku. Tegoroczne zbiory mają być poddane rygorystycznym badaniom fitosanitarnym, aby zapewnić o ich najwyższej jakości.

Eksport gruzińskiej wody do Afganistanu oraz Korei Południowej

Woda mineralna produkowana przez firmę Tskali Margebeli, której najbardziej znanymi markami są Nabeghlavi oraz Bakhmaro, będzie dostarczana do personelu wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO, ang. North Atlantic Treaty Organization) stacjonującego w Afganistanie dzięki współpracy z Agencją Logistyki amerykańskiego Departamentu Obrony.

Tskali Margebeli podpisała również umowę na eksport wody mineralnej Nabeghlavi do Korei Południowej. Nasza firma wykonała ogromną pracę w celu rozwinięcia nowych kierunków eksportowych. Eksport wody Nabeghlavi na rynki Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Turcji wzrasta. Pomimo pewnych problemów ze sprzedażą na rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw, nasza sprzedaż rośnie w innych zakątach świata. Rozpoczynamy sprzedaż naszej wody mineralnej do Korei oraz planujemy wejść na rynek japoński oraz chiński – powiedział menadżer ds. eksportu Levan Chikovani.

Tskali Margebeli buduję nowy zakład w zachodniej części Gruzji, w którym mają zostać zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne. Zakład zostanie otwarty pod koniec 2016 roku i będzie produkować, oprócz wody, również różnego rodzaju lemoniady, zimną herbatę oraz kawę.

 

 

Related Posts

Leave a reply