39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRNews ENG/PL/GE

Georgia joins Horizon 2020

Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation, and Tamar Sanikidze, Georgian Minister for Education and Science signed on April 29 an agreement in Brussels associating Georgia to Horizon 2020, the EU’s framework programme for research and innovation. The agreement will allow researchers and innovators from Georgia to be able to participate in Horizon 2020 under the same conditions as their counterparts from EU Member States and other associated countries.საქართველო-2

Commissioner Carlos Moedas said: “I am very pleased to welcome Georgia into Horizon 2020 , the world’s largest public funding programme for research and innovation. EU research, science and innovation is open to the world for collaboration and we value working together with our partners to invest in knowledge and innovation for the future. Georgia’s association will bring a diversity of expertise and ideas, enriching our international research cooperation.”

Johannes Hahn, Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations said: “The full association of Georgia into Horizon 2020 will allow its enterprises and research institutions to become even more competitive and resilient. Georgia is an important partner for the EU and a frontrunner of the Eastern Partnership: extending Horizon 2020 to Georgia is a further, concrete sign of our commitment to closer political association and economic integration with the country.”

Association will cover the years 2016-2020 and open up new opportunities to the country’s universities, research institutions and enterprises. It also represents another step towards reaching the EU goal of opening research and innovation to the world.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1630_en.htm, http://caspianenergy.net/en/ekonomika-2/33642-georgia-joins-horizon-2020, www.kpk.gov.pl/?p=30694

 

Closer ties between Batumi sea port and Ukrainian Nika-Tera sea port in Nikolaev

Representatives of the Government of Ajara Region paid official visit to the city of Nikolaev, Ukraine and attended Batumi-Nikolaev business forum.

As a result of held meeting, a decision to implement joint projects was made. Both seaports are turnover growth, so enhancement of bilateral relations allow to realise business project in the future.

 

Gruzja dołączyła do programu Horyzont 2020

Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, oraz Tamar Sanikidze, gruzińska minister resortu edukacji i nauki, podpisali dnia 29.04.br. w Brukseli umowę o pełnym stowarzyszeniu Gruzji w ramowym programie Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020. Badacze i innowatorzy z Gruzji będą mogli uczestniczyć w owym programie na tożsamych warunkach, jak naukowcy z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów stowarzyszonych.

„Jest mi niezmiernie miło powitać Gruzję, jako członka programu Horyzont 2020, największego na świecie programu finansowania publicznego w zakresie badań i innowacji. Unijne badania, nauka i innowacja jest otwarta na świat w kwestii współpracy oraz ceni kooperację z partnerami w sprawach inwestycji w wiedzę i innowacje w przyszłości. Pełne stowarzyszenie Gruzji pozwoli na zdywersyfikowanie wiedzy i pomysłów, wzbogacając naszą międzynarodową współpracę badawczą” – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Natomiast, Johannes Hahn, komisarz ds. negocjacji europejskiej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia dodał – „Pełne stowarzyszenie Gruzji w ramach programu Horyzont 2020 pozwoli jej przedsiębiorstwom i instytucją badawczym stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi i elastycznymi. Gruzja jest ważnym partnerem Unii Europejskiej i liderem programu Partnerstwo Wschodnie. Rozszerzenie Horyzont 2020 jest kolejnym, konkretnym znakiem naszego zaangażowania w związku z polityczną i gospodarczą integracją Gruzji ze strukturami Unii Europejskiej”.

Zawarta umowa umożliwi Gruzji ściślejszą współpracę z UE w dziedzinie badań i innowacji. Umowa obowiązywać będzie w latach 2016-2020 i jest wyrazem zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zdolności naukowych i innowacji swoich partnerów stowarzyszonych. Jest to również kolejny krok w kierunku otwarcia się na badaczy i innowatorów spoza Unii.

Zacieśnienie współpracy portu morskiego w Batumi z ukraińskim portem morskim Nika-Tera w Mikołajowie w Ukrainie

Przedstawiciele rządu, autonomicznego regionu, Adżarii złożyli oficjalną wizytę w Mikołajowie (Ukraina) podczas której spotkali się z przedstawicielami władz miejskich oraz portu morskiego Nika-Tera, jak i uczestniczyli w forum biznesowym Batumi-Mikołajew.

Obie strony planują realizować w przyszłości wspólne projekty. Port w Batumi oraz Mikołajowie osiąga wzrost obrotów, w związku z czym wzmocnienie dwustronnych stosunków pozwoli na realizację przedsięwzięć biznesowych.

 

საქართველო უერთდება Horizon 2020 – ს

ევროპის მეცნიერების, კვლევისა და ინოვაციების რწმუნებულმა, კარლოს მოედასმა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, თამარ სანიკიძემ, 29 აპრილს ბრიუსელში ხელი მოაწერეს საქართველოს ასოცირებას Horizon 2020 – ში, რომელიც არის ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა კვლევისა და ინოვაციიების მიმართულებით. შეთანხმება ქართველ მკვლევრებსა და ინოვატორებს შესაძლებლობას მისცემს მიიღონ მონაცილეობა Horizon 2020 – ის პროგრამაში, იმავე პირობებით, რა პირობებითაც მონაწილეები ევროკავშირისა და სხვა ასოცირებული ქვეყნებიდან.

რწმუნებული კარლოს მოედასი დასძენს: „ მოხარული ვარ მივესალმო საქართველოს Horizon 2020 -ში, რომელიც არის უმსხვილესი საჯარო დაფინანსების პროგრამა კვლევისა და ინოვაციებისათვის. ევროკავშირის კვლევა, მედნიერება და ინოვაცია მზადაა მსოფლიოსთან თანამშრომლობისათვის და ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს პარტნიორებთან მუშაობას რათა მომავლის ინვესტირება მოვახდინოთ განათლებასა და ინოვაციებში. საქართველოს ასოცირება შემოიტანს გამოცდილებისა და იდეების მრავალფეროვნებას და გაამდიდრებს ჩვენს საერთაშორისო კვლევით მოღვაწეობას. “

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებული მოლაპარაკებების რწმუნებული, იოჰანეს ჰანი ამბობს: „ საქართველოს სრული წევრობა Horizon 2020 – ისა, შესაძლებლობას მისცემს მის საწარმოებსა და კვლევით ინსტიტუტებს, რომ გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები. საქარელო ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორი და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ერთ-ერთი ლიდერია: Horizon 2020 – ის გაფართოება საქართველოს მიმართულებით არის თვალნათლივი ნიშნანი ევროკავშირისგან მის სივრცეში საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციისა. “

ასოცირება ფარავს დროის პერიოდს 2016 – დან 2020 წლამდე და ქმნის ახალ შესაძლებლობებს ქვეყნის უნივერსიტეტების, კვლევითი ინსტიტუტებისა და საწარმოებისათვის. ეს ასევე წარმოადგენს შემდეგ ნაბიჯს ევროკავშირის მიზნისაკენ, რაც გულისხმობს ღია კვლევით საქმიანობას და მსოფლიო ინოვაციების განვითარებას.

მჭიდრო კავშირი ბათუმის შავი ზღვისა და ნილოკაევას ნიკა-ტერას ზღვის პორტებს შორის, უკრაინა

აჭარის რეგიონის მთავრობის წარმომადგენლები ოფიციალურად ეწვივნენ ქ. ნიკოლაევას (უკრაინა), სადაც ჩატარდა ბათუმი – ნიკოლაევას ბიზნეს ფორუმი. შეხვედრა მიზნად ისახავდა ერთობლივი პროექტების განხორციელების დაგეგმვას. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ პორტებში დაფიქსირებულია მზარდი ბრუნვები, ორმხრივი კავშირის გაღრმავების საფუძველზე მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ სამომავლოდ განხორციელონ ერთობლივი ბიზნეს პროექტები.

Related Posts

Leave a reply