39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRNews ENG/PL/GE

English Version

საქართველოAzerbaijan, Romania, Georgia, Moldova to develop transit cargo transportation via railways

On April 15th 2016 was signed memorandum of cooperation in develop transit cargo transportation between the railway authorities of Azerbaijan, Georgia, Romania and Moldova.

The document was signed following the roundtable discussions on the development of the cargo transportation from Europe to Asia through Romania’s Constanta and Georgia’s Poti ports through Georgia, Azerbaijan and Iran and in the opposite direction.

http://en.trend.az/business/economy/2520104.html

Georgia, Azerbaijan and Kazakhstan creating transportation consortium

On April 13th 2016 was signed in Baku agreement to create the International Trans-Caspian Transportation Consortium between ADY Express LCC, ACSC Logistics LCC (Azerbaijan), KTZ Express JSC (Kazakhstan) and Trans-Caucasus Terminals LLC (Georgia).

As a result of held negotiations, a decision to create a supervisory council of the Consortium of the Trans-Caspian Transport Route was made. The Supervisory Council has one representative from each member of the consortium. The chairman of the council was elected after the establishment of the supervisory council. Deputy Chairman of Azerbaijan Railways CJSC Igbal Huseynov has been appointed for this position.

The Trans-Caspian International Transport Route runs from China to Europe through Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Turkey and Ukraine. Route from China to Europe cargo trains runs within 10-12 days on average. After completion of construction of the Baku-Tbilisi-Kars railway, the freight carrying capacity of the International Trans-Caspian Transport Route will increase while the travel time of the train reduces.

http://caspianenergy.net/en/infrastructure/33250-consortium-of-trans-caspian-transport-route-established

Wersja Polska

Współpraca Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii oraz Mołdawii w zakresie rozwoju kolejowego transportu towarowego

Dnia 15.04.2016 r. dyrektorzy państwowych przewozów kolejowych Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii oraz Mołdawii podpisali memorandum o współpracy w zakresie rozwoju tranzytowego, kolejowego transportu towarowego.

Podpisanie dokumentu poprzedziło techniczne spotkanie, podczas którego dyskutowano nt. możliwości rozwoju i lepszej organizacji korytarza, transportu towarowego, Europa-Azja poprzez port morski Konstanca w Rumunii oraz gruziński port morski w Poti, dalej przez Gruzję, Azerbejdżan i Iran, jak i w przeciwna stronę.

http://en.trend.az/business/economy/2520104.html

 

Gruzja, Azerbejdżan oraz Kazachstan utworzyli międzynarodowe konsorcjum transportowe

Dnia 13.04.2016 r. podpisano, w Baku, porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Trans-Kaspijskiego Transportowego Konsorcjum pomiędzy ADY Express LCC, ACSC Logistics LCC (Azerbejdżan), KTZ Express JSC (Kazachstan) oraz Trans-Caucasus Terminals LLC (Gruzja).

Utworzono Radę Nadzorczą Konsorcjum, w której każdy z członków posiada jednego przedstawiciela. Przewodniczącym Rady został wybrany wicedyrektor azerbejdżańskich Kolei CJSC Iqbal Huseynov.

Międzynarodowa Trans-Kaspijska Droga Transportowa wiedzie z Chin do Europy przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, Turcję oraz Ukrainę. Pociąg tą drogą dociera z Azji do Europy w ciągu 10-12 dni. Jednakowoż, biorąc pod uwagę budowę linii kolejowej Baku-Tbilisi-Kars, w niedługim czasie możliwości zwiększenia przesyłanych ładunków tą trasą wzrosną przy zmniejszeniu czasu przejazdu.

http://caspianenergy.net/en/infrastructure/33250-consortium-of-trans-caspian-transport-route-established

Georgian version

აზერბაიჯანი, რუმუნეთი, საქართველო და მოლდოვა სატრანზიტო ტვირთების რკინიგზით ტრანსპორტირებისათვის

2015 წლის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს სატრანზიტო ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის საქართველოს, რუმინეთის მოლდოვისა და აზერბაიჯანის რკინიგზების ხელმძღვანელთა მიერ.

დოკუმენტის ხელმოწერას წინ უძღოდა დისკუსიები მრგვალ მაგიდასთან ევროპიდან აზიისაკენ ტვირთების ტრანსპორტირების განვითარების თაობაზე, კონსტანტას (რუმინეთი) და ფოთის პორტების გავლით აზერბაიჯანისა და ირანისკენ და უკუმიმართულებით.

http://en.trend.az/business/economy/2520104.html

საქართველო, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი სატრანსპორტო კონსორციუმის შექმნის თაობაზე

2016 წლის 13 აპრილს, ბაქოში ხელი მოეწერა შეთანხმებას საერთაშორისო ტრანსკასპიური სატრანსპორტო კონსორციუმის შექმნაზე ADY Express LCC, ACSC Logistics LCC (აზერბაიჯანი), KTZ Express JSC (ყაზახეთი) და Trans-Caucasus Terminals LLC (საქართველო) შორის.

მოლაპარაკებების გამართვის შედეგად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას ტრანსკასპიური სატრანსპორტო მარშრუტის საზედამხედველო საბჭო. საზედამხედველო საბჭოს ეყოლება თითო წარმომადგენელი კონსორციუმის წევრი თითო ქვეყნიდან. საზედამხედველო საბჭოს შექმის შემდეგ არჩეულ იქნა საბჭოს ხელმძღვანელი. Azerbaijan Railways CJSC-ის თავმჯდომარის მოადგილე, იგბალ ჰუსეინოვი დაინიშნა ამ პოზიციაზე.

ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი მოქმედებს ჩინეთიდან ევროპამდე ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთისა და უკრაინის გავლით. სატვირთო კარიერების ჩასვლას ჩინეთიდან ევროპამდე სჭირდება საშუალოდ 10 – 12 დღე. ბაქო-თბილისი-ყარსი სატრანსპორტო დერეფნის

მშენებლობის დასრულების შემდეგ სამგზავრო დროის შემცირებასთან ერთად გაიზრდება საერთაშორისო ტრანსკასპიური სატრანსპორტო მარშრუტის სატვირთო მოცულობა.

 

Related Posts

Leave a reply